Për Portalin Vizion, live Stockholmi në objektivin e Foto “Nuri Çumani”

Për Portalin Vizion, live Stockholmi në objektivin e Foto “Nuri Çumani”

329
0

1-Fotografia e Nuri Çumani

2-Fotografia e Nuri Çumani

3-Fotografia e Nuri Çumani