Nëse e keni këtë linjë në dorë, atëherë ju jeni vërtet me...

Nëse e keni këtë linjë në dorë, atëherë ju jeni vërtet me fat!

332
0

Besohet se njerëzit që kanë këtë linjë në dorë kanë një engjëll kujdestar që shikon në situata të vështira. Linja paralele me vijën e jetës. Është thënë se njerëzit me linjë engjëll, lehtë kalojnë pengesat dhe kanë fat në dashuri dhe jetë. Ata që kanë linja të engjëjve kujdestarë mendohet të jenë me shumë fat gjatë gjithë jetës së tyre. Ata gjithmonë arrijnë të shmangin disi vuajtjet dhe dëmtimet, dhe në vend të kësaj gëzojnë një jetë lumturie, paqeje dhe mirëqenieje. Jo të gjithë e kanë këtë linjë në pëllëmbën e tyre, ato janë më të rralla sesa të zakonshme. Linja e engjëjve mbrojtës shkon paralelisht me “litarin e shpëtimit” në pëllëmbën e majtë. Engjëjt mbrojtës kanë qenë prej kohësh një pjesë e anës më shpirtërore të njerëzimit. Besimi është se secili prej nesh ka një mbrojtës i cili na shikon dhe na mban në rrugë të keqe. Kur jeta merr të vështira, të rrezikshme, ose kur ndodhin aksidente, engjëlli ynë kujdestar shfaqet dhe mban vigjilje. Disa njerëz pretendojnë se kanë parë vizionet e engjëjve, por më shumë zakonisht ka raporte të ndjenjave dërrmuese të sigurimit dhe rehatirave nga njerëz të përfshirë në përvoja të afërta me vdekjen. Ata besojnë se disa forca të paqëllimshme ndërhynë dhe mrekullisht i tërhoqën ata nëpër tragjedinë me të cilën ballafaqoheshin. Të tjerë u drejtohen engjëjve të tyre mbrojtës për këshilla, ngushëlluese mendime dhe siguri.