Tags Posts tagged with "‘Fatin tim të zi e provofshin te fëmijët e tyre’"

Tag: ‘Fatin tim të zi e provofshin te fëmijët e tyre’

‘Fatin tim të zi e provofshin te fëmijët e tyre’, prindërit...

'Fatin tim të zi e provofshin gjyaktësit te fëmijët e tyre. Unë do vendos dretësinë në të gjitha mënyrat. Mallkimi i djalit tij iu...