Shtëpitë e kokëfortëve në mes të autostradave

Shtëpitë e kokëfortëve në mes të autostradave

496
0

 

Quhen “Shtëpi Gozhdë”, ngaqë rrinë në mes të projekteve qeveritare si një gozhdë e ngulur nga pronarët kokëfortë.

Këta janë pronarë shtëpish në Kinë që kanë refuzuar të bien në ujdi me ndërtuesit kur planet urbanistike kanë parashikuar që në tokën e tyre të bëhen qendra tregtare, rrugë apo gjëra të tjera.

Rastet e kokëfortësisë së banorëve kanë arritur në nivele ekstreme, edhe në mes të autostradave, siç shihet edhe nga fotot më poshtë.