Regjistrimi i pronës, çfarë ju falet nga amnistia një mujore

Regjistrimi i pronës, çfarë ju falet nga amnistia një mujore

393
0

Përgjatë këtij muaji ata që kanë prona të paregjistruara duhet të shpejtojnë ta kryejnë këtë proces deri në mes të muajit prill pasi kanë përfitime. Ligji i ri për krijimin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, që tashmë ka hyrë në fuqi, i hap rrugë amnistisë së re për pronat e paregjistruara në zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Ndërsa në ligjin e mëparshëm parashikohej se nëse një kërkesë për regjistrim paraqitej më vonë se 30 ditë nga data e realizimit të tij, përveç tarifës së regjistrimit, për çdo ditë vonesë, që ka kaluar nga kjo datë, paguhej kamatëvonesë, e barabartë me 10 për qind të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300. 000 lekë.

Me ligjin e ri, parashikohet që të gjitha kamatëvonesat e gjeneruara nga sistemi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme deri në nisje të zbatimit të ligjit, do të hiqen.

Pra, deri në gjysmën e muajit prill të këtij viti, ata që veç tarifës së regjistrimit të pasurisë kanë edhe kamatëvonesë, do të mund të bëjnë regjistrimin duke paguar vetëm tarifën e regjistrimit, pasi kamatëvonesa u falet.