Më shumë vajza apo djem? Ja raporti gjinor i lindjeve në Shqipëri

Më shumë vajza apo djem? Ja raporti gjinor i lindjeve në Shqipëri

589
0

Në mbarë globin ka diferenca të raportit gjinorë në faza të ndryshme të jetës. Shqipëria u rendit ndër vendet me normë të lartë të djemve të lindur në raport me vajzat. Ky çekuilibër në popullatën e meshkujve dhe femrave në disa raste mund të gjurmohet që në lindje.

Në hartën më poshtë, të krijuar nga portali Our World in Data, shohim ndryshimet në raportin e gjinive gjatë lindjes në të gjithë botën. Ky raport i gjinisë përllogaritet si numri i lindjeve të meshkujve për çdo 100 lindje femra; vlera më e madhe se 100 tregon se ka më shumë djem sesa vajza të lindura atë vit. Shifra 108 e Shqipërisë, do të thotë që për vitin 2017 kishte 108 djem të lindur për çdo 100 bebe vajza.

 

Raporti gjinor i lindjeve është më i lartë në Shqipëri se sa ishte mesatarja botërore, ku sipas të dhënave të OBSH dhe të përpunuara nga Our World qëndron në nivele e 107 lindje të djemve për çdo 100 vajza të lindura.

 

 

Në raport me vendet e rajonit, por edhe në Europë, Shqipëria ka një raport më të lartë. Kështu Mali i Zi dhe Bosnje Hercegovina ka një raport prej 106 djem të lindur për çdo 100 vajza të lindura. Ndërsa në Maqedoni dhe Serbi, ky raport përllogaritet 105 djem të lindur për çdo 100 vajza.

 

Vendet ku raporti gjinor është më i lartë janë: Kina me 115 djem të lindur për çdo 100 lindje vajza, Azerbajxhani me një raport 113, India me 111, ndjekur nga Pakistani me 109.

 

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vendet latine, raporti gjinor përllogaritet të jetë më i ulët, duke varjuar nga 103 deri në105 lindje të djemve për çdo 100 vajza të lindura. Ndërsa nëvendet e Bashkimit Europian ky raport luhatet midis vlerave 105 deri në 107 djem të lindura për çdo 100 vajza.

 

Një nga arsyet e diferencave gjinore në lindje, sikurse shpjegon Our World in Data, lidhet me abortin selektiv. Në vende si Kina, India, Pakistani dhe Azerbajxhani, raporti tregon se kemi të bëjmë me praktikat e përzgjedhjes së lindjeve sipas gjinisë./Monitor