KPK shkarkon Drejtuesin e Prokurorisë së Tiranës Dritan Rreshka

KPK shkarkon Drejtuesin e Prokurorisë së Tiranës Dritan Rreshka

388
0

 

KPK ka shkarkuar nga detyra Prokurorin e Tiranës Dritan Rreshka. Vetë subjekti nuk ka qenë i pranishëm në sallë, por është përfaqësuar nga përfaqësuesi i tij ligjor. Trupa gjykuese pasi shqyrtoi të gjithë dokumentacionin dhe dëgjoi subjektin e rivlerësimit në seacën e datës 27 Korrik 2018, e konsideroi të përfunduar seancën dëgjimore dhe vendosi shkarkimin nga detyra te drejtuesit te Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tirane.