Fuqizimi Mjedisor i të Rinjve përmes Lenteve të Lumit Shkumbin

Fuqizimi Mjedisor i të Rinjve përmes Lenteve të Lumit Shkumbin

283
0
Librazhdi dhe zonat përreth zotërojnë një bollëk bukurie natyrore, me lumin Shkumbin që kalon përmes qytetit, malet që rrethojnë qytetin nga të gjitha anët dhe parku më i madh kombëtar i Shqipërisë, Shebenik-Jabllanicë i vendosur në lindje. Pavarësisht kësaj, edukimi mjedisor mungon veçanërisht në shkollat Ndërsa ka një vlerësim të përgjithshëm për bukurinë natyrore të zonës, për shkak të mungesës së edukimit, individët në zonë shpesh nuk e respektojnë mjedisin. Hedhja e mbeturinave në vende të papërshtatshme e për më tepër nga të rinjtë të cilët janë shpesh ndër shkelësit më të këqij. Kjo nga ana tjetër pengon përdorimin e duhur të potencialit turistik të zonës.
Duke i marrë të rinjtë drejtpërdrejt në natyrë, ata do të rriten në një vlerësim dhe respekt të vërtetë për bukurinë natyrore të shtëpisë së tyre. Me këtë pasion dhe me njohuritë që marrin nga seancat edukative, disa prej tyre do të fitojnë një dashuri të përjetshme për natyrën dhe ndërsa rriten do të bëhen avokatë dhe liderë mes bashkëmoshatarëve të tyre për çështjet mjedisore.
Për të realizuar një ndryshim të qëndrueshëm dhe afatgjatë, mentalitetet duhet të ndryshohen. Projekti i aktivistit mjedisor Arlis Alikaj i drejtohet drejtpërdrejt të rinjve për të formuar qëndrimet e tyre dhe për t’i ndërtuar ato si agjentë të ndryshimit pozitiv. ‘‘Ky projekt i vogël do të ndikojë pozitivisht tek ata gjatë gjithë jetës së tyre, me një kosto shumë të ulët. Për më tepër, projekti mund të shkallëzohet dhe të përsëritet në të gjithë vendin sipas nevojës, pasi ne burime të ngjashme mjedisore ekzistojnë në të gjithë vendin’’,- thotë Arlisi

Fotot e mësipërme nga aktivitetet e nismës së Arlisit

Qëllimi i projektit është krijimi i një kulture rinore të aktivizmit mjedisor në komunitetin e Librazhdit. Nëpërmjet punës me të rinjtë, ne synojmë të rrisim ndërgjegjësimin për edukimin mjedisor. Objektivi i projektit  është të informojë dhe frymëzojë të rinjtë në aktivizmin mjedisor me fokus lumin Shkumbin. Me ndihmën programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, të rinjtë Librazhdas por jo vetëm paten mundësinë të kryenin trajnime, pastrime të lumenjve dhe ndërgjegjësim në komunitet me të rinjtë. Ndikimi i mundshëm i këtij projekti përfshin aktivizmin rinor, komunitetin e Librazhdit dhe lumin Shkumbin.
Shperndaje