Doni të punoni në Suedi? Ja profesionet që kërkohen

Doni të punoni në Suedi? Ja profesionet që kërkohen

465
0

Suedia-480x341

Në faqen zyrtare të Entit të Emigracionit në Suedi është vendosur një listë e profesioneve për të cilat ka nevojë shteti skandinav.

Profesionet për të cilat ka shumë kërkesa në Suedi plotësohen vazhdimisht. Nëse një punëdhënës eventual ju telefonon për punë ju këtë mund ta bëni nga Suedia pa u kthyer në vendin tuaj. / albeu

Ja profesionet që kërkohen:

Metalgdhendës

Farmacist

Dado

Punëtor ndërtimi

Laboratorist Biomedicinal

Elektricist

Inxhinierë elektrik

Teknik farmaceutik

Fizikant

Gjeometër

Inxhinierë ndërtimi dhe teknikë

Instruktorë i vozitjes

Inxhinierë anijesh

Inxhinierë të elektrikes

Inxhinierë të telekomunikacionit

Inxhinierë të sistemit gjeografik informativ

Inxhinierë të instalimit të sistemit të nxehjes, kanalizimeve dhe ventilimit

Inxhinierë ndërtimi

Inxhinierë laboratorik

Inxhinier dhe teknik të makinerive

Inxhinierë dhe teknikë në miniera dhe metalurgji

IT

Shitës/Agjent shitjesh

Kuzhinier

Mjekë

Staf mjekësor-administrativ

Infermierë

Mjek/Teknik kirurgjikal

Pediatër

Teknik në radiografi

Infermier/Teknik emergjent

Mjek/Teknik psikiatrik

Mekanik i automjeteve

Mekanik i kamionëve

Moler

Punëtorë izolimi

Ndërtues i kulmeve dhe mbulojave

Mësues i ciklit të fillor dhe të mesëm fillor

Mësues i lendeve praktike

Mësues i shkollave të mesme të përgjithshme

Mësues i nivelit parashkollorë

Mësues i shkollave të mesme profesionale

Punëtorë i makinerive bimore-bujqësore

Punëtorë për makineritë pyjore

Punëtor për industri kimike

Farmaceutist i kimisë bazë

Edukatorë për njerëzit me nevoja të veçanta

Edukatorë/Animatorë

Furrtarë

Postier

Zhvillues kompjuterik dhe i soft-ware

Psikologë

Punëtorë në hekurudha

Punëtorë në vinç/kran

Punëtorë në minierë

Këshilltar profesional

Riparues i makinerive

Xhamprerës

Dentist

Inxhinier ndërtimi

Agjent patundshmërie

Teknik/Instalues i alarmeve

Kasap

Ujësjellës

Dentar higjenik