Doli në përgjimet e Bild/ Kush është Ilir Ndraxhi, shoferi që u...

Doli në përgjimet e Bild/ Kush është Ilir Ndraxhi, shoferi që u bë deputet i PS

362
0

Ditën e djeshme gazeta prestigjoze gjermane Bild publikoi përgjime të reja nga dosa e famshme ‘339’. Në këtio përgjime ishte i përfshirë sërish kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako si dhe zyrtarë të tjerë të Partisë Socialiste.

Ndërkohë, pjesë e audio-përgjimit është edhe deputeti socialist Ilir Ndraxhi. Në përgjime dëgjohet se Astrit Avdylaj ka patur një rol të rëndësishëm në propozimin e Ndraxhit si kandidat për deputet në zgjedhjet e 2017-ës.

Ndërkohë, në Kuvend, Ndranxhi nuk është figurë e njohur, pasi ai nuk është aktiv. Por në zonën e Shijakut ku edhe nga vjen ai është mjaft i njohur për shkak të bizneseve të tij.

Në deklarimin e pasurisë të publikuar nga Opendata, Ilir Ndraxhi rezulton pronari i shumë pasurisë të paluajtshme, me mira metra truall, të cilët sipas deklarimeve të tij, janë blerë me të ardhurat e babait dhe nga kursimet personale.

Në total numërohen 10 pasuri të paluajtshme të deklaruara në Xhafzotaj të Durrësit, po ashtu në qytetin e Durrësit dhe në Kavajë.

Po ashtu ai deklaron se ka dhe 5 kredi bankare, njëra nga të cilat me vlerën mbi 1 milion dollarë. Sakaq, raporton se është aksioner në katër shoqëri, ndërkohë që merr qiratë e disa pronave.

Ajo që bie në sy është fakti se në vitin 2017, Ilir Ndraxhi ka deklaruar dhe pagën e bashkëshortes, e cila punon në firmën e vëllait të tij, e cila paguhet me rrogë minimale, 30 mije lëkë në muaj.

 

“Bashkëshortja, Znj. Liljana Ndraxhi, të ardhura nga paga si punonjëse pranë shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k (01.01.2017 – 31.08.2017.), 30 000 lekë/muaj, 270 000 lekë”, thuhet në deklarimin e pasurisë.

Në formularin e dekriminalizimit, Ilir Ndraxhi rezulton të jetë i pa dënuar, por ai raporton se ka ndryshuar mbiemrin, nga “Nraxhi”, në “Ndraxhi”

Ilir Ndraxhi në CV e tij kur ka kandiduar me Partinë Socialiste, shkruan se ka arsimin e lartë si “Inxhinier pyjesh”.

Ndërkohë që si eksperiencë pune, ai tregon se e ka nisur si shofer në Parkun e Mallrave Durrës në vitin 1988-1992.

Po ashtu ai ka punuar dhe shofer, edhe në Drejtorinë e Hekurudhave Durrës, nga viti 1988-1992. Ndërkohë që në vitin 1998 deri në 1998 ka punuar si menaxher në firmën “Ndraxhi”. Në vitin 1999 deri më 2006, bashkëpronar me Muhamed Ndraxhin në firmën IAM.

Nga vitit 2006 dhe deri para se të behej deputet, ai ka qenë administrator i shoqërisë IAM.

Sa i përket trajnimeve Ndraxhi bën të ditur se është kualifikuar në Marketing Ndërkombëtar për Plehra Kimike nga Muscle Shoals, Alabama USA.

DEKLARIMI I PASURISË SË DEPUTETIT TE PS-SË, ILIR NDRAXHI:

Pasuri të paluajtshme

1) Pronar me 100 % i një sip. 2000 m2 në Durrës përfituar nëpërmjet kontratës së shitblerjes dt. 06.12.2007 me të ardhura nga babai i cili ka ushtruar aktivitet tregtar me shoqërinë ‘Nraxhi’ sh.p.k nga 21.03.1994 – 12.02.1999, të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dhe të ardhura personale të kursyera ndër vite, vlera 380 000 lekë.

2) Pronar me 100 % i një pasurie me sip. 2000 m2 në Durrës, përfituar sipas kontratës së shitblerjes dt. 31.08.2008 nga të ardhura nga babai i cili ka ushtruar aktivitet tregtar me shoqërinë ‘Nraxhi’ sh.p.k nga 21.03.1994 – 12.02.1999, të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dhe të ardhura personale të kursyera ndër vite, vlera 1 426 000 lekë.

3) Pronar me 100 % i një pasurie me sip. 4500 m2 në Xhafzotaj, Durrës përfituar me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi dt. 17.02.1997, sipas ligjit “Për tokën” dt. 19.07.1991.

4) Pronar me 100 % i një pasurie tokë-truall me sip. 1005 m2, sip. ndërtimore 120 m2 në Durrës, përfituar me kontratë shitblerje dt. 29.03.2010 të ardhura nga babai i cili ka ushtruar aktivitet tregtar me shoqërinë ‘Nraxhi’ sh.p.k nga 21.03.1994 – 12.02.1999, të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dhe të ardhura personale të kursyera ndër vite, vlera 4 773 750 lekë.

5) Pronar me 100 % i një ap. me sip 114 m2 në Durrës përfituar me kontratë shitblerje dt. 06.12.2004 me të ardhura nga babai i cili ka ushtruar aktivitet tregtar me shoqërinë ‘Nraxhi’ sh.p.k nga 21.03.1994 – 12.02.1999, të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dhe të ardhura personale të kursyera ndër vite, vlera 1 500 000 lekë.

6) Pronar me 100 % i një pasurie truall – ndërtesë me sip. 234.3 m2, nga e cila 77 m2 ndërtesa në Kavajë, përfituar me kontratë shitje dt. 08.03.2005, kontratë shitje dt. 12.10.2011, lidhur me ALUIZNI-n për kalimin e së drejtës së pronësisë së truallit dhe lejes së legalizimit nr. 345688 dt. 22.10.2012 për objektin shtesë anësore + shtesë kati, 1 kat në objektin ekzistues 1 kat shtesë blerë me të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë ndërsa vlera e investimit nga të ardhura personale të kursyera ndër vite. Vlera e pasurisë 2 050 000 lekë. ( 261 854 lekë vleë trualli + 2 500 lekë tarifë aplikimi + 7 029 lekë përditësimet. Vlera e investimit kati i dytë 1 300 000 lekë tarifa.)

7) Bashkëpronar me bashkëshorten i një trualli me sip. 206.42 m2 nga kjo 174.42 m2 ndërtesë në Durrës, përfituar me kontratë shitblerje truall+ndërtesë dt. 04.05.2012, blerë me të ardhura nga babai i cili ka ushtruar aktivitet tregtar me shoqërinë ‘Nraxhi’ sh.p.k nga 21.03.1994 – 12.02.1999, të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dhe të ardhura personale të kursyera ndër vite, vlera 7 300 000 lekë.

8) Pronar me 100 % i një sip. 5969 m2 truall + 1197 m2 ndërtesë marrë sipas aktit të dorëzimit dt. 15.11.2009 në përfundim të procesit të likuidimit të shoqërisë “Prodhime metalike” sh.a, sipas të cilit bëhet kalimi i aktiveve afatgjatë truall + ndërtesë në këmbim të shlyerjes përfundimtare të aksioneve në masën 100 %. Këmbim në vlerë 100 % të aksioneve me vlerë 11 644 025 lekë.

9) Pronar me 100 % i një trualli me sip. 430 m2, sip. ndërtimi 229 m2 në Durrës, marrë sipas kontratës së shitblerjes dt. 07.04.2010 me shoqërinë ‘Dilaver Domi’ sh.p.k, pasuri kjo e siguruar nga të ardhura nga babai i cili ka ushtruar aktivitet tregtar me shoqërinë ‘Nraxhi’ sh.p.k nga 21.03.1994 – 12.02.1999, të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dhe të ardhura personale të kursyera ndër vite, vlera 2 042 500 lekë.

10) Pronar me 100 % i një trualli në Xhafzotaj të Durrësit, me sip. 6399 m2 në të cilin ndodhet një ndërtesë me sip. 3453 m2. Kjo pasuri vjen si bashkim i pasurisë me sip. 5969 m2 truall + 1197 m2 ndërtesë sipas aktit të dorëzimit dt. 15.11.2009 në përfundim të procesit të likuidimit të shoqërisë ‘Prodhime metalike’ sh.a dhe pasurisë truall me sip. 430 m2 dhe sip. ndërtese 229 m2, vendimi i KRRT-së nr. 1 dt. 21.01.2011 për miratimin e sheshit të ndërtimit, destinacionit dhe funksionet e tij në sip. 3954 m2.

Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)

1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë deri më 09.09.2017, nga të ardhura personale, 4 628 lekë.

2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë deri më 09.09.2017, të ardhura personale, 26 285 lekë.

3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë deri më 09.09.2017, të ardhura personale, 453.79 dollarë.

4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë deri më 05.10.2017, të ardhura nga paga dhe depozitimi i gjendjes cash, 1 463 807 lekë.

5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë deri më 09.09.2017, kursime personale, 119.41 euro.

6) Djali. Z. Armando Ndraxhi, kartë krediti me limit 280 000 lekë.

7) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në cilësinë e dorëzanësit (kontratë kredie dhënë shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dt. 26.05.2017.), detyrimi i mbetur pashlyer, 130 199 573 lekë.

8) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në cilësinë dorëzanësit, (kontratë kredie dhënë shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dt. 26.05.2017.), detyrimi i mbetur pashlyer, 1 695 953 dollarë.

9) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në cilësinë dorëzanësit sipas kontratës dt. 26.05.2017, detyrimi i mbetur pashlyer 11 999 076 lekë.

10) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në cilësinë dorëzanësit sipas kontratës dt. 26.05.2017, detyrimi i mbetur pashlyer 783 734 dollarë.

11) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në cilësinë dorëzanësit sipas kontratës dt. 26.05.2017, detyrimi i mbetur pashlyer 113 272 679 lekë.

12) Bashkëshortja, Znj. Liljana Ndraxhi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë deri më dt. 28.09.2017, 26 712 lekë.

13) Djali, Z. Armando Ndraxhi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë deri më 04.09.2017, të ardhura nga paga si punonjës i firmës ‘IAM’ sh.p.k, 54 552 lekë.

Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara)

1) Aksioner në shoqërinë “Prodhime Metalike” sh.a, sipas kontratave të shitblerjes së aksioneve: kontratë dt. 15.07.2005, 4 500 000 lekë; kontratë dt. 15.07.2005, 4 500 000 lekë; kontratë dt. 15.07.2005, 4 500 000 lekë; kontratë dt. 15.07.2005, 3 100 000 lekë; kontratë dt. 15.07.2005, 4 000 000 lekë; kontratë dt. 15.07.2005, 3 900 000 lekë; blerë me të ardhura nga babai i cili ka ushtruar aktivitet tregtar me shoqërinë ‘Nraxhi’ sh.p.k nga 21.03.1994 – 12.02.1999, të ardhura nga aktiviteti tregtar i shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k dhe të ardhura personale të kursyera ndër vite.

2) Ortak me 50 % në shoqërinë ‘IAM’ sh.p.k themeluar sipas vendimit dt. 12.03.1999, investim i babait, vlera e kapitalit 100 000 lekë.

3) Ortaku i vetëm i shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k pas blerjes së 50 % të kuotave të ortakut tjetër nëpërmjet kontratës së shitjes dt. 06.03.2006 në vlerën 12 550 000 lekë, shoqëria lënë nga babai. Vlera e kapitalit të shoqërisë 25 100 000 lekë.

4) Ortak me 72 % i shoqërisë ‘IAM’ shp.k pas bashkimit me përthithje me shoqërinë ‘Glan’ sh.p.k, sipas vendimit dt. 22.08.2015 dhe aktmarrëveshjes me dy palëve për bashkimin e shoqërisë. Vlera e aksioneve pas bashkimit, 120 100 000 lekë.

Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet

Të ardhura nga paga si administrator në shoqërinë ‘IAM’ sh.p.k sipas vërtetimit dt. 05.10.2017 (01.01.2017 – 31.08.2017.), 1 140 000 lekë.

Të ardhura Qiradhënie

1) Të ardhura nga kontrata e qirasë dt. 12.12.2013 me shoqërinë ‘A.L ASFALT’ sh.p.k në vlerë 10 000 lekë në muaj me afat 1-vjeçar, totali 120 000 lekë.

2) Të ardhura nga kontrata e qirasë dt. 16.05.2015 me shoqërinë ‘AGRO-MENS’ sh.p.k në vlerë 10 000 lekë në muaj me afat 5-vjeçar, (mbyllur pas 9 muajsh), 90 000 lekë.

3) Të ardhura nga kontrata e qirasë dt. 03.02.2016 me shoqërinë ‘AGRO-MENS’ sh.p.k në vlerë 26 000 lekë në muaj me afat 5-vjeçar, (mbyllur mbas 20 muajsh), 520 000 lekë.

Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë

Bashkëshortja, Znj. Liljana Ndraxhi, të ardhura nga paga si punonjëse pranë shoqërisë ‘IAM’ sh.p.k (01.01.2017 – 31.08.2017.), 30 000 lekë/muaj, 270 000 lekë.