Tags Posts tagged with "Sa do të paguhet për sigurimin e detyrueshëm të ndërtesave"

Tag: Sa do të paguhet për sigurimin e detyrueshëm të ndërtesave

Sa do të paguhet për sigurimin e detyrueshëm të ndërtesave

Pas tërmeteve “tundet” qeveria, nuk regjistrohen pronat pa sigurim 10-vjeçar. Caktohen çmimet minimale për sigurimin e ndërtesave 100 euro prim për 100 mijë euro...