Tags Posts tagged with "Ligji për pronësinë Industriale forcon bazën ligjore për mbrojtjen e treguesve gjeografikë në Shqipëri"

Tag: Ligji për pronësinë Industriale forcon bazën ligjore për mbrojtjen e treguesve gjeografikë në Shqipëri

Ligji për pronësinë Industriale forcon bazën ligjore për mbrojtjen e treguesve...

Treguesit gjeografikë janë objekt shumë i rëndësishëm i Pronësisë Industriale. Tregues gjeografik është emri i një vendi, lokaliteti ose rajoni që shërben për të...