Tags Posts tagged with "Freedom House: Demokracia në Shqipëri në vend-numëro"

Tag: Freedom House: Demokracia në Shqipëri në vend-numëro

Freedom House: Demokracia në Shqipëri në vend-numëro

Demokracia në Shqipëri nuk pati ndonjë përparim gjatë vitit 2017, pasi “çdo hap përpara, u zhvlerësua nga një hap pas”, sipas organizatës Freedom House....