Tags Posts tagged with "DPT: Si mund të përfitojnë nga falja tatimpaguesit e përfshirë në një procedurë ankimimi"

Tag: DPT: Si mund të përfitojnë nga falja tatimpaguesit e përfshirë në një procedurë ankimimi

DPT: Si mund të përfitojnë nga falja tatimpaguesit e përfshirë...

Tatimpaguesi, i cili është në proces ankimi administrativ ose gjyqësor për detyrimet tatimore, i nënshtrohet procedurës së faljes, nëse ai heq dorë nga ankimi...