Tabela/ Më të pasurit dhe më të varfrit; Shqipëria, në vendin e...

Tabela/ Më të pasurit dhe më të varfrit; Shqipëria, në vendin e 98 sipas fuqisë blerëse

205
0

A e dini cilat janë shtetet më të pasura dhe më të varfra, ku paraja ka më shumë vlerë, dhe ku renditet Shqipëria? Për të renditur vendet më të pasura dhe më të varfra për 2016-n, “Global Finance” ka marrë në konsideratë Prodhimin e Brendshëm Bruto për frymë, i rregulluar me fuqinë blerëse, sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Bazuar mbi këtë tregues të rregulluar, PBB- fuqi blerëse, Shqipëria renditet e 98-a në botë në listën e shteteve më të pasura dhe më të varfra. Në rajon renditemi vetëm para Bosnjës, ndërsa Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia janë përkatësisht të renditura në vendin e 75-të, 88 dhe 90.

Çfarë nënkupton për një shtet të qenët i pasur?

 

Çfarë nënkuptojmë kur përdorim terma si vende të pasura apo vende të varfra? Nëse marrim në konsideratë vetëm Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB), vlera totale e të mirave dhe shërbimeve e secilit vend, atëherë vendet më të pasura në botë do të ishin sipas radhës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Gjermania, Japonia dhe Mbretëria e Bashkuar. Megjithatë kjo renditje nuk na tregon asgjë për kushtet relative të jetesës. Njëjtë, pesë vendet më të varfra sipas PBB-së janë Tuvalu, Nauru, Kiribati, Ishujt Marshall dhe Palau. Këto vende kanë shumë pak prodhim vjetor kryesisht sepse janë shumë të vogla, një pikë e vogël e Oqeanit Paqësor në hartën botërore. Përsëri, shifrat agregate nuk na tregojnë asgjë për kushtet e jetesës. Një pikturë më e qartë e kushteve të jetesës bëhet duke ndarë Prodhimin e Brendshëm me numrin e njerëzve të një shteti, pra duke marrë në konsideratë PBB-në për frymë. PBB-ja për frymë tregon diçka më shumë se sa pasuri mund të ketë në dispozicion për secilin individ. Por përsëri PBB-ja për frymë nuk përfshin luhatjet e monedhës, apo kosto të ndryshme të sendeve  të nevojshme, si ushqim, rroba dhe banesë. Për të ditur nëse qytetarët e një shteti janë të pasur, ne duhet të dimë se mund të blejnë ata. Prandaj në këtë renditje është marrë në konsideratë fuqia blerëse. Tabela me renditjen e vendeve më të pasura dhe të varfra për 2016-n ka përdorur të dhënat e FMN-së, rregulluar me paritetin e fuqisë blerëse. PBB-ja me paritetin e fuqisë blerëse e bëjnë më të saktë krahasimin e standardeve të jetesës, pasi pariteti i fuqisë blerëse merr në shqyrtim kostot e jetesës dhe normën e inflacionit. Ky është matësi që ekonomistët preferojnë të përdorin për të krahasuar kushtet e jetesës dhe ekonominë e shteteve. Duke marrë në konsideratë vetëm të ardhurat për frymë sipas të dhënave të FMN-së, Shqipëria renditej e 106-a në botë.   (http://www.monitor.al/shifrat-e-fmn-shqiperia-e-106-ne-bote-per-te-ardhurat-per-fryme-e-fundit-ne-europe-njesoj-si-10-vjet-pare/)

 

Renditja       Vendi Fuqia blerëse në $

1          Qatar 129,726

2          Luxembourg            101,936

3          Macao           96,147

4          Singapore    87,082

5          Brunei Darussalam           79,710

6          Kuwait          71,263

7          Ireland          69,374

8          Norway         69,296

9          United Arab Emirates      67,696

10       San Marino  64,443

11       Switzerland 59,375

12       Hong Kong   58,094

13       United States         57,293

14       Saudi Arabia           54,078

15       Netherlands           50,846

16       Bahrain         50,302

17       Sëeden         49,678

18       Australia      48,806

19       Germany      48,189

20       Iceland          48,070

21       Austria          47,856

22       Taiwan          47,790

23       Denmark      46,602

24       Canada          46,239

25       Belgium        44,881

26       Oman            43,737

27       United Kingdom    42,513

28       France           42,384

29       Finland          41,812

30       Japan 38,893

31       Equatorial Guinea 38,699

32       Korea 37,947

33       Malta            37,891

34       Puerto Rico 37,722

35       New Zealand          37,108

36       Spain 36,451

37       Italy   36,313

38       Israel 34,833

39       Cyprus           34,386

40       Czech Republic      33,223

41       Slovenia       32,027

42       Trinidad and Tobago        31,933

43       Slovak Republic     31,182

44       Lithuania      29,881

45       Estonia          29,501

46       Portugal       28,515

47       Seychelles   28,148

48       Poland           27,714

49       Malaysia      27,234

50       Hungary        27,210

51       Greece          26,809

52       Russia           26,109

53       Latvia            25,740

54       Kazakhstan  25,669

55       St. Kitts and Nevis            25,371

56       The Bahamas          24,617

57       Antigua and Barbuda       24,050

58       Chile  23,969

59       Panama         22,788

60       Croatia          22,415

61       Romania       22,319

62       Uruguay        21,570

63       Turkey           21,146

64       Mauritius     20,524

65       Argentina    20,170

66       Bulgaria        20,116

67       Gabon           19,252

68       Mexico         18,864

69       Lebanon       18,524

70       Iran    18,135

71       Azerbaijan   17,688

72       Belarus         17,496

73       Turkmenistan         17,347

74       Barbados      17,136

75       Montenegro           17,035

76       Botsëana      16,947

77       Thailand       16,835

78       Iraq    16,543

79       Costa Rica    16,141

80       Dominican Republic         15,945

81       China 15,423

82       Maldives      15,287

83       Palau 15,260

84       Brazil 15,211

85       Suriname     15,179

86       Venezuela   15,102

87       Algeria          14,949

88       Macedonia  14,530

89       Libya  14,236

90       Serbia            14,226

91       Colombia      14,161

92       Grenada       14,102

93       South Africa            13,179

94       Peru   13,018

95       Mongolia     12,161

96       Egypt 12,137

97       St. Lucia        11,970

98       Albania         11,860

99       Namibia        11,756

100     Indonesia     11,699

101     Tunisia          11,656

102     Dominica      11,484

103     St. Vincent and the Grenadines           11,266

104     Sri Lanka       11,189

105     Jordan           11,124

106     Ecuador        11,036

107     Bosnia and Herzegovina 11,034

108     Georgia         10,099

109     Sëaziland     9,768

110     Paraguay      9,353

111     Fiji      9,353

112     Jamaica         8,973

113     El Salvador   8,914

114     Armenia       8,881

115     Morocco       8,359

116     Ukraine         8,229

117     Belize            8,185

118     Bhutan          8,129

119     Guatemala   7,937

120     Guyana         7,919

121     Philippines  7,696

122     Bolivia           7,190

123     Angola          6,844

124     Republic of Congo 6,786

125     Cabo Verde 6,743

126     India  6,658

127     Uzbekistan  6,452

128     Vietnam       6,421

129     Myanmar     5,953

130     Nigeria          5,929

131     Laos   5,718

132     Samoa           5,368

133     Tonga            5,332

134     Nicaragua    5,280

135     Honduras     5,264

136     Moldova       5,217

137     Pakistan       5,120

138     Sudan            4,452

139     Mauritania  4,404

140     Ghana            4,380

141     Timor-Leste            4,186

142     Zambia          3,898

143     Bangladesh 3,890

144     Cambodia     3,735

145     Côte d’Ivoire           3,581

146     Tuvalu           3,566

147     Papua Neë Guinea            3,542

148     Kyrgyz Republic     3,467

149     Djibouti        3,369

150     Kenya            3,360

151     São Tomé and Príncipe    3,344

152     Cameroon    3,260

153     Marshall Islands    3,239

154     Lesotho        3,107

155     Tanzania       3,097

156     Micronesia  3,032

157     Tajikistan     2,982

158     Vanuatu        2,631

159     Chad  2,580

160     Senegal         2,578

161     Yemen          2,521

162     Nepal            2,480

163     Mali   2,264

164     Benin 2,184

165     Uganda         2,066

166     Solomon Islands    1,995

167     Afghanistan            1,957

168     Zimbabëe     1,953

169     Ethiopia        1,916

170     Rëanda         1,905

171     Kiribati          1,820

172     Burkina Faso           1,790

173     Haiti   1,784

174     South Sudan            1,670

175     The Gambia 1,664

176     Sierra Leone           1,651

177     Guinea-Bissau        1,568

178     Togo   1,545

179     Comoros       1,529

180     Madagascar            1,504

181     Eritrea           1,321

182     Guinea          1,271

183     Mozambique          1,228

184     Malaëi          1,139

185     Niger 1,113

186     Liberia           882

187     Burundi        818

188     Democratic Republic of the Congo     784

189     Central African Republic            656