Një fëmijë që nuk respekton prindërit nuk do të respektojë askënd

Një fëmijë që nuk respekton prindërit nuk do të respektojë askënd

989
0

Një fëmijë që nuk i respekton prindërit dhe gjyshërit nuk do të respektojë kurrë askënd. Dhe sa më shpejt që të vihet re ky problem, aq më mirë do të jetë për të gjithë.

 

Fëmijët e sotëm jetojnë në një botë krejtësisht të ndryshme se sa në të kaluarën. Vetëm mendoni atë që ne mund të bëjmë me teknologjinë për të kuptuar dallimet.

 

Një fëmijë që nuk respekton prindërit dhe gjyshërit e tij, kështu do të sillet me të gjithë

 

Për shkak të shumë stimujve me të cilët fëmijët janë në kontakt, është shumë e vështirë për një prind që t’i prezantojë ata në rrugën e drejtë, e cila është shumë e ndryshme nga ajo e të moshuarve. Udhëzimet aktuale mbi modelet edukative të prindërve bazohen në respektimin e lirisë së fëmijës, që të mos ngatërrohet absolutisht me mungesën e orientimit. Një nga parimet themelore për edukimin e një personi, i cili nuk ka ndryshuar gjatë viteve, është respekti.

 

 

Një fëmijë që nuk i respekton prindërit dhe gjyshërit, nuk do të respektojë kurrë askënd, do të bëhet një i rritur egoist, autoritar dhe i vetëm. Detyra e rritjes së fëmijës nuk është aspak e thjeshtë, por prindërit duhet të inkurajojnë një marrëdhënie të shëndoshë mes fëmijës dhe emocioneve të tyre, në mënyrë që t’i mësojnë ata t’i menaxhojnë në mënyrën e duhur.

 

Fëmijëria dhe adoleshenca janë dy periudha të mbushura me risi dhe zbulime dhe pikërisht në këto dy faza, fëmijët zhvillojnë karakterin dhe personalitetin e tyre. Detyra e familjes është që t’i udhëzojë ata në një mënyrë të vetëdijshme dhe të përgjegjshme. Për ta bërë këtë është e rëndësishme të vendosin arsimimin në dëgjim, bindje dhe respekt.

 

Fëmija pa respekt është shumë shpesh i kënaqur, vështirë t’i thuhet jo dhe prandaj ka një tendencë për t’iu plotësuar çdo kërkesë. Megjithatë, lejueshmëria kaq shumë nuk është diçka e mirë, sepse shumë shpesh kjo çon në rezultate katastrofike. Fëmijët janë të frymëzuar nga sjellja jonë, prandaj është e rëndësishme të veprojmë me kujdes kur bëhet fjalë për udhëzimin e tyre në rrugën e duhur.

 

Lodhja dhe durimi i pakët ndikojnë tek sjellja

 

Ne jemi njerëz dhe jemi shumë të lodhur, për shkak të punës dhe detyrave të përditshme. Megjithatë lodhja dhe mungesa e durimit vënë në rrezik suksesin e kësaj detyre të rëndësishme. Nëse duam të shmangim rritjen e një fëmije pa respekt, duhet të shmangim mosrespektimin e vetes. Nëse duam të jemi një shembull i mirë, duhet të fillojmë nga vetja. Gjithçka fillon nga ne.

 

 

Se si do të jetë fëmija kur të rritet, kjo lidhet ngushtë me mënyrën se si është ngritur. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kuptojmë dimensionet e përgjegjësisë sonë, me qëllim që të bëjmë më të mirën çdo ditë, për të lënë një trashëgimi të mirë.