“Një dritare e vetme”, lehtësi për biznesin

“Një dritare e vetme”, lehtësi për biznesin

24
0

Administrata Doganore Shqiptare ka si prioritet të saj lehtësimin e procedurave për biznesin, duke kontribuar kështu në rritjen ekonomike të vendit.

Për t’i shërbyer këtij qëllimi Drejtori i Përgjithshëm i Doganave Shqiptare, z. Genti Gazheli, zhvilloi një takim online me IFC, pjesë e Grupit të Bankës Botërore, lidhur me implementimin e platformës “National Single Window in Albania”.

Qeveritë e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë kanë marrë angazhim zhvillimin e “Një dritare të vetme kombëtare për tregtinë”, si pjesë e një përpjekje më të gjerë për lehtësimin e tregtisë dhe transportit që mbështetet nga Grupi i Bankës Botërore.

Në emër të qeverisë Shqiptare mori pjesë Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjen, Eduart Shalsi, i cili theksoi, përparësitë dhe angazhimet kombëtare në kuadër të zhvillimit të një tregu të përbashkët rajonal të gjithë Ballkanit Perëndimor.

Drejtori i Përgjithshëm i Doganave,z. Gazheli, në fjalën e tij në këtë takim, vlerësoi, se implementimi i “single window” edhe në vendin tonë do të lehtësojë procedurat doganore për biznesin, si dhe do të forcojë bashkëpunimin mes agjensive ligjzbatuese në kufi.

“Single window” është platformë që lejon paraqitjen e informacionit për të përmbushur kërkesat rregullatore midis operatorëve ekonomikë dhe autoriteteve shtetërore. Ajo bën të mundur komunikimin elektronikisht midis autoriteteve doganore dhe të gjitha institucioneve kombëtare që lëshojnë leje, licensa, autorizime, etj, të cilat janë të domosdoshme për kryerjen e procedurave doganore në import-eksportin e mallrave.

Implementimi i saj, tha z. Gazheli, sjell uljen e kohës së zhdoganimit, uljen e kostove për bizneset, lehtësi dhe transparencë.

Funksionimi efektiv i “ditares së vetme kombëtare”, do të kontribuojë në rritjen e konkurrencës së ekonomisë dhe atraktivitetin e vendit tone, por edhe rajonit për tërheqjen e investitorëve të huaj.

Administrata Doganore është plotësisht e përkushtuar në këtë proces, dhe është e gatshme të sigurojë të gjitha udhëzimet dhe mbështetjen e nevojshme për zhvillimin dhe implementimin e saj.

loading...