Hynë në fuqi masat e reja, kush dhunon gruan dëbohet nga shtëpia

Hynë në fuqi masat e reja, kush dhunon gruan dëbohet nga shtëpia

208
0

Që nga dita e sotme çdo burrë që dhunon gruan apo pjesëtarë të tjerë të familjes, do të dëbohen menjëherë nga banesa duke filluar që nga dita e sotme.

Kështu parashikohet në masat e reja kundër dhunës në familje të cilat nga sot do të fillojnë të zbatohen pas miratimit nga Parlamenti në datën 15 tetor të këtij viti.

Tashmë në ligjin e ndryshuar thuhet se Policia e Shtetit, para se të vihet në lëvizje gjykata, urdhëron largimin e menjëhershëm të dhunuesit nga banesa, kur viktima dhe dhunuesi banojnë në të njëjtën strehë.

Po ashtu, ndryshimet ligjore parashikojnë rehabilitimin e dhunuesit duke urdhëruar të marrë pjesë në programe psikosociale ose në programe të aftësimit prindëror