Google zgjeron kërkimin me zë, me Hey Google

Google zgjeron kërkimin me zë, me Hey Google

287
0

Disa muaj më parë, Google filloi të ofronte mundësinë për të aktivizuar Search ose Assistant në faqen e telefonit tuaj mobil, duke thënë “Hey, Google”. Fillimisht ishte një shtrirje e kufizuar, por komanda po sheh tani një shtrirje më të gjerë. Duhet të riinstaloni modelin zanor për këtë vendosje të re – një njoftim që kërkon të njëjtën gjë duhet të shfaqet në telefonin tuaj Android (nëse nuk e keni). Me dorë, ju mund ta bëni këtë duke shkuar tek Settings -> Google -> Voice. Pasi të keni përfunduar, mund të përdorni të dyja frazat, përkatësisht “Okay Google” dhe “Hey Google” për të kryer kërkime në Google ose për të sjellë ndihmësin.