Botaniku shkon në gjyq, qeveria dhe bashkia rrëzohen në seancën e parë

Botaniku shkon në gjyq, qeveria dhe bashkia rrëzohen në seancën e parë

126
0

Gjykata Administrative e Apelit rrëzoi pretendimet e qeverisë dhe të bashkisë së Tiranës për legjitimitetin e padisë, duke kaluar çështjen në gjykim. Një trupë prej 5 gjyqtarësh do të vendosë mbi kompetencën lëndore.

 

Përfaqësuesit ligjorë të Këshillit të Ministrave dhe Bashkisë së Tiranës dështuan të provonin para Gjykatës Administrative të Apelit të martën se padia e firmosur nga rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni nuk ishte legjitime.

 

Gjyqtarja Blerona Hasa që drejtoi seancën përgatitore për padinë e Universitetit të Tiranës kundër vendimit të qeverisë së 17 korrikut 2019 për të trasferuar pronësinë e Kopshtit Botanik nga universiteti te Bashkia e Tiranës, la të kuptohej përmes pyetjeve se çështja prekte funksionet akademike të Kopshtit Botanik dhe se kjo legjitimonte rektorin në padi. Nëse pranohej pretendimi i qeverisë dhe bashkisë, padia do të rrëzohej formalisht gjë që do të bllokonte përpjekjet ligjore të UT për të kthyer pas trasferimin e pronësisë.

 

Jashtë seancës, dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës vlerësoi gjyqtaren, duke thënë se ajo meritonte një “bravo të madhe” për vendimin që mundëson trajtimin në themel të çështjes dhe që njeh ligjshmërinë formale të padisë.

 

Universiteti i Tiranës pretendon se VKM-ja që trasferon Botanikun nën administrimin e Bashkisë së Tiranës është në kundërshtim me Ligjin për Arsimin e Lartë dhe cënon autonominë e univesitetit. Vendimi i qeverisë kundërshtohet po ashtu nga profesorati dhe studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, profesorë të të cilit kanë themeluar dhe më pas mbajtur kopshtin që prej krijimit të tij. Dhjetra studentë e pedagogë ishin mbledhur para dyerve të gjykatës për të kundështuar vendimin e qeverisë.

 

Një seancë e mëparshme për këtë çështje dështoi për shkak se përfaqësuesit e qeverisë nuk u paraqitën me dokumentacion të rregullt përfaqësimi. Ndërkohë, gjatë seancës që zgjati gati 45 minuta Hasa kërkoi prej palëve argumente për pretendimin e të paditurve se padia duhej të ishte firmosur nga administratori i UT dhe jo nga rektori.

 

Përfaqësuesit e UT thanë se rektori ishte autoriteti më i lartë i universitetit e për pasojë i legjitimuar për të vepruar në emër të tij. Ndërkohë, Avokatura e Shtetit që përfaqësonte në seancë Këshillin e Ministrave, pretendoi se duke qenë padi administrative, tagri i përfaqësimit i takonte administratorit të UT-së.

 

 

Gjyqtarja Hasa përmes një sërë pyetjesh këmbëguli të dëgjonte nga të paditurit se pse rektori i UT nuk legjitimohej, cilat ishin funksionet e Kopshtit Botanik, a kishte Kopshti Botanik funksione akademike dhe a prekeshin këto nga VKM-ja në fjalë.

 

Fillimisht Avokatura e Shtetit dhe më pas përfaqësues të Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit pretenduan se çështja ishte administrative dhe Ligji për Arsimin e Lartë dhe Statuti i UT parashikonin administratorin si përfaqësues.

 

Të paditurit pretenduan se rektori përfaqësonte Universitetin e Tiranës vetëm për çështje “akademike dhe protokollare”. Hasa kërkoi shpjegim ligjor se pse çështja ishte vetëm administrative, përpos faktit që ajo ishte paraqitur në gjykatë administrative, ndërsa u kërkoi të paditurve të përmendnin funksionet e Kopshtit Botanik.

 

Përfaqësuesit ligjorë të tre intitucioneve pranuan para gjyqtares, pas disa pyetjeve, se funksionet e kopshtit ishin “edukative dhe shkencore”. Hasa vuri në dukje se këto funksione ishin akademike, për të cilat përgjigjej rektori. “Pra ka karakter akademik?!”, pyeti gjyqtarja në ndërhyrjet gjatë fjalës së përfaqësuesve të të paditurve. Ajo po ashtu vuri në dukje se i vetmi argument i të paditurve pse çështja ishte ‘administrative’, ishte fakti që padia ishte dorëzuar në Gjykatën Administrative.

 

Përfaqësuesit e qeverisë dhe bashkisë vunë theksin se ndryshimi i pronësisë nuk prekte funksionet e Kopshtit Botanik, pra për rrjedhojë nuk cënonte karakterin akademik. Megjithatë, ato nuk ishin në gjendje të shpjegonin pas një sërë pyetjesh se pse ndërsa rektori legjitimohej si përfaqësues i UT në nënshkrimin e marrëveshjeve me bashkinë për përdorimin e kopshtit, por sipas tij nuk legjitimohej si përfaqësues i UT për këtë çështje në gjykatë.

 

Gjyqtarja vuri në dukje përmes pyetjeve se VKM-ja, derisa u kërkonte palëve të lidhin marrëveshje për përdorimit e kopshtit, prekte funksionet e tij “edukative dhe shkencore”, përkundër pretendimit të përfaqësuesve të qeverisë se padia ishte ngritur vetëm për një pjesë të VKM (trasferimin e pronësisë).

 

Në fund, gjyqtarja njoftoi se padia konsiderohej formalisht e ligjshme. Ndërkohë, sa i përket ankimit të dytë për kompetencën lëndore ajo bëri me dije se vendimi do merrej nga një trupë gjykese me pesë anëtarë. Gjatë seancës u bë me dije se palët e paditura kërkonin trasferimin e çështjes në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, ndërsa UT këmbëngul që ajo të shihet si akt normativ dhe të gjykohet në Gjykatën Administrative të Apelit. Po ashtu u la të vendosej në të ardhmen, në varësi të faktit se cila gjykatë do ngarkohej me zgjidhjen e çështjes edhe për pranimin si palë ndërgjyqësuese të Fakultetit të Shkencave të Natyrës./BIRN