Antibiotikët: Gabimi më i madh që bëjmë në marrjen e tyre

Antibiotikët: Gabimi më i madh që bëjmë në marrjen e tyre

255
0

Përdorimi korrekt dhe i përgjegjshëm i antibiotikëve është kujdesi më i mirë për veten tonë por edhe për ruajtjen e përgjithshme të shëndetit publik nga rreziqet serioze që paraqiten nga rezistenca antimikrobike e baktereve.

Qëllimi i Ditës Evropiane të Ndërgjegjësimit për Antibiotikët, i cili çdo vit në 18 Nëntor thekson rëndësinë e përdorimit të përgjegjshëm të antibiotikëve, duke i dhënë fund përdorimit të panevojshëm , duke inkurajuar publikun të ndjekë udhëzimet e mjekëve për marrjen e duhur dhe promovon ndërgjegjësimin për kërcënimin kryesor për shëndetin publik që paraqitet nga rezistenca ndaj antibiotikëve si rezultat i abuzimit.

Në këtë kontekst, dhe duke pasur parasysh që konsumi i tyre  është vazhdimisht i lartë, le të kujtojmë se antibiotikët nuk tregohen as nuk kanë efekt terapeutik, në infeksione të shkaktuara nga viruse të tilla si ftohja e zakonshme që mund të shkaktojë rrjedhje të hundës dhe kollë, gripi ose shumica e rasteve të dhimbjes së fytit (përveç nëse është një infeksion streptokoksik).

Antibiotikët janë efektivë vetëm kundër infeksioneve bakteriale si streptokoku, pertusis ose infeksionet e traktit urinar.

Mjeku ynë është i vetmi përgjegjës, i cili do të vendosë nëse është e nevojshme për të marrë një regjim antibiotik, kush dhe në çfarë dozimi,  duhet të ndjekim.

Marrja e antibiotikëve kur nuk është e nevojshme jo vetëm që nuk do të ndihmojë, por gjithashtu mund të shkaktojë efekte anësore ose reaksione alergjike, duke përfshirë skuqje të lëkurës, diarre, nauze ose infeksione kërpudhore.

Keqpërdorimi i antibiotikëve mund të rrisë rezistencën e baktereve ndaj trajtimeve të ardhshme.