Tags Posts tagged with "“Little Albania” në Nju-Jork"

Tag: “Little Albania” në Nju-Jork

“Little Albania” në Nju-Jork

Nga dyqindmijë shqiptarë që kanë imigruar në Amerikë pas viteve '90, një e katërta ka qëndruar në Nju-Jork. Dhe dy të tretat e tyre...